سیب

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

--------------------

هر روز صبح یک عدد سیب بخورید 

اطلاعات اضافی